Công Ty TNHH G.Pacific Logistics

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

G.PACIFIC LOGISTICS CO., LTD

G Floor, 8Th Street 66, Thao Dien ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

G Floor, 8 Street 66, Thao Dien ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội