Công Ty TNHH G.Pacific Logistics

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

G.PACIFIC LOGISTICS CO., LTD

G Floor, 8Th Street 66, Thao Dien ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam

TUYỂN DỤNG

1
Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

THÔNG TIN CÔNG TY

G Floor, 8 Street 66, Thao Dien ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Viet Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ