CÔNG TY TNHH GBG GROUP SERVICES

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

We are an international company selling tickets to events around the world with several websites. We have been working in the field for more than 10 years with offices in New York, London, Madrid, and more.

We welcome you to a young, friendly, and helpful working environment where you can learn and improve yourself.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 2, 124 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội