Công ty TNHH giải pháp phần mềm BLACKWIND

https://blackwind.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH giải pháp phần mềm BLACKWIND

Ngành nghề kinh doanh:

G4651. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. (Ngành chính)

J6201. Lập trình máy vi tính.

J6399. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu.

G4741. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.

G4652. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

J6190. Hoạt động viễn thông khác.

J6209. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

J6202. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

J6311. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

J6312. Cổng thông tin.

Tuyển dụng

Công ty TNHH giải pháp phần mềm BLACKWIND
Công ty TNHH giải pháp phần mềm BLACKWIND

System Admin

Công ty TNHH giải pháp phần mềm BLACKWIND
Công ty TNHH giải pháp phần mềm BLACKWIND
Công ty TNHH giải pháp phần mềm BLACKWIND
Công ty TNHH giải pháp phần mềm BLACKWIND

Địa chỉ công ty

Tầng 8 - 62 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội