Công ty TNHH Giáo dục Kim Linh

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, với 2 mảng đào tạo chính là Tiếng Anh và Kỹ năng sống.

- Công ty có môi trường làm việc thân thiện, hướng tới sự phát triển của mỗi cá nhân.


Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

75 Trần Khánh Dư, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội