CONG TY TNHH GOLDEN-TEC VINA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CONG TY TNHH GOLDEN-TEC VINA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CONG TY TNHH GOLDEN-TEC VINA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CONG TY TNHH GOLDEN-TEC VINA

Kinh doanh thiết bị cơ khí chế tạo,  phục vụ cho ngành khuôn mẫu và cơ khí chế tao

CONG TY TNHH GOLDEN-TEC VINA Tuyển dụng