GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lĩnh vực kinh doanh:

- Giải pháp phần mềm Quản lí giáo dục với phần mềm quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý thư viện, y tế học đường, dinh dưỡng học đường,… góp phần xây dựng một nền giáo dục hiện đại, nâng cao tầm vóc cũng như tri thức cho người Việt.


- Giải pháp Quản lý Nhà nước với các phần mềm quản lý đơn thư, quản lý khiếu nại tố cáo, quản lý dự án, quản lý đầu tư,… được xây dựng hướng tới việc tin học hóa, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chỉ số cạnh tranh và tín nhiệm đầu tư của Việt Nam trên trường quốc tế.

THÔNG TIN CÔNG TY

Thịnh Liệt - Hoàng Mai - HN

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ