GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty 100% vốn đầu tư của nước ngoài . Chuyên gia công sản xuất mặt hàng may mặc .

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô AIII-11, KCN Tân Hương,Châu Thành,Tiền Giang

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ