Công ty Tnhh Green Tg chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Tnhh Green Tg, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Tnhh Green Tg

Công ty 100% vốn đầu tư của nước ngoài . Chuyên gia công sản xuất mặt hàng may mặc .