CÔNG TY TNHH GROB VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH GROB VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH GROB VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH GROB VIỆT NAM

From Bavaria into the wider world: As a global, family-managed company, we have been developing manufacturing systems and machine tools since being established in Munich in 1926 and are still on a growth course. Our customers include the world's leading automotive manufacturers, their component suppliers and other renowned companies from diverse sectors. We invariably guarantee the best possible quality through our production facilities in Germany, Brazil, China, USA and Italy, as well as our worldwide service centers and sales branches.

CÔNG TY TNHH GROB VIỆT NAM Tuyển dụng