GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH GRT Việt Nam có vốn đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô CN 13-1, KCN Yên Phong mở rộng, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ