Công ty TNHH Han Kang Việt Nam

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Là công ty Hàn quốc

CHuyên làm xây dựng nhà xưởng

Máy móc liên quan đến công ty Hàn quốc

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

THANH PHO BAC NINH

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội