Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Hanwa SMC Steel service Hà Nội (65% vốn đầu tư của tập đoàn Hanwa Nhật Bản)

Ngày thành lập: 28/2/2008 (Công ty CP Hải Việt) ngày 12/08/2011 chuyển đổi thành Công ty CP SMC Hà Nội. Ngày 03/05/2019 chuyển nhượng 65% vốn điều lệ cho tập đoàn Hanwa Nhật Bản

Công Ty TNHH Hanwa SMC Steel service Hà Nội có chức năng chủ yếu là gia công và phân phối thép cuộn cho thị trường khu vực miền Bắc và thị trường Nhật Bản


Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lô số 47, KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội