Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội

Công Ty TNHH Hanwa SMC Steel service Hà Nội (65% vốn đầu tư của tập đoàn Hanwa Nhật Bản)

Ngày thành lập: 28/2/2008 (Công ty CP Hải Việt) ngày 12/08/2011 chuyển đổi thành Công ty CP SMC Hà Nội. Ngày 03/05/2019 chuyển nhượng 65% vốn điều lệ cho tập đoàn Hanwa Nhật Bản

Công Ty TNHH Hanwa SMC Steel service Hà Nội có chức năng chủ yếu là gia công và phân phối thép cuộn cho thị trường khu vực miền Bắc và thị trường Nhật Bản


Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội Tuyển dụng