CÔNG TY TNHH HAVILAND HOUSE

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

29 YÊN BÁI, PHƯỜNG HẢI CHÂU 1, QUẬN HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội