CÔNG TY TNHH I SHENG ELECTRIC WIRE & CABLE (VIỆT NAM)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

THÔNG TIN CÔNG TY

Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ