Công ty TNHH In kyung vina co.,ltd

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc.

THÔNG TIN CÔNG TY

Thôn 3 xã Đông Ninh Đông Sơn Thanh Hóa

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ