Công ty TNHH Instanta Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty sản xuất và đóng gói cà phê hòa tan.

THÔNG TIN CÔNG TY

Khu Công nghiệp Vsip Thủy Nguyên, Thủy Nguyên, Hải Phòng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ