Công ty TNHH Jane & Leo

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng tiếng anh cho trẻ em 4-16 tuổi với người nước ngoài

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 668, Đường Bắc Sơn, TP. Thái Nguyên

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội