Công ty TNHH Jane & Leo chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Jane & Leo, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Jane & Leo

Chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng tiếng anh cho trẻ em 4-16 tuổi với người nước ngoài