Công ty TNHH KHKT Tonghe vina

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

phiên dịch tiếng trung 4 kỹ năng ,chấp nhận sinh viên mới ra trường 

không có kinh nghiệm được đào tạo .

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

KCN 2 Đồng VĂN - Duy Tiên - Hà Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội