CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY ĐÔNG LẠNH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY ĐÔNG LẠNH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY ĐÔNG LẠNH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT DÒNG CHẢY ĐÔNG LẠNH

CFC VIETNAM

Founded in 2008, CFC Vietnam acts as a authorized distributor for wolrd-class corporations manufacturing equipment that serves in Industrial Gases, LNG/LCNG, Petrochemical, Refinery, Oil & Gas Industry and many other related industries.  

CFC Vietnam's typical products are Cryogenic Storage Tank, Pump, Valve, Analyzer, Compressor, Oxy-fuel as well as services/fabrications & engineerings which shall be handled by CFC VIETNAM MECHANICAL ENGINEERING CO.,LTD. 

Instalation can be carried our as per required according to designed or customized solutions.  

CFC Vietnam carries out the joy of works with "Trusted Partner – Reliable Solution!”, entire CFC Vietnam is dedicated to meet demanding requirements and always by your side to assist you to give our best solutions. To minimize the occurrence of problem, and maximize the reliability, our products are in accordance with international quality and safety standards. We ensure our solid after-sales service.