Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars

http://www.unistars.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

⭐ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars có trụ sở chính tại Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long – P. Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội.

⭐ Unistars là một doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép đăng ký kinh doanh số 0102031405 ngày 02/07/2007 với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

• Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hoàn thành, các loại dịch vụ kiểm toán khác theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

• Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, thuế, đầu tư xây dựng cơ bản, tư vấn cổ phần hoá, xác định giá trị tài sản và giá trị doanh nghiệp.

• Cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán.

• Lập và thẩm định dự toán, tổng dự toán đầu tư xây dựng cơ bản.

• Đào tạo nghiệp vụ trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, cung cấp tài liệu liên quan đến công tác đào tạo.

• Giám định tài chính, kế toán.

• Cung cấp các dịch vụ về tài chính, kế toán và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

⭐ UNISTARS là doanh nghiệp kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính, kế toán, tư vấn quản lý, xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, định giá tài sản doanh nghiệp;

Hàng năm, phù hợp với Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành, Công ty được Bộ Tài chính chấp thuận là Công ty Kiểm toán đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ tư vấn chuyên ngành. Điều này đảm bảo điều kiện pháp lý cho các sản phẩm dịch vụ của UNISTARS;

Với đội ngũ kiểm toán viên và các cộng tác viên chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chuyên ngành tài chính - kế toán - kiểm toán và đã từng trực tiếp tham gia tư vấn, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và các dịch vụ tài chính khác cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ do UNISTARS cung cấp tới khách hàng sẽ rất đa dạng với chuẩn mực và chất lượng đã được thừa nhận tại Việt Nam.

Với đội ngũ trên 50 nhân viên chuyên nghiệp đã tốt nghiệp đại học, cao học kinh tế, tài chính, xây dựng, giao thông và đại học ngoại ngữ, một số nhân viên đã từng tham dự các khoá đào tạo có hệ thống tại Singapore, Pháp, Mỹ với thời gian từ 1 đến 18 tháng và các khóa đào tạo trong nước.


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Biệt thự G22 Làng Quốc tế Thăng Long – P. Dịch Vọng – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội