Công ty TNHH Korea Việt Nam

500-1000 nhân viên

Giới thiệu công ty

Được thành lập vào năm 1952, Công ty TNHH Korea Việt Nam là một trong 10 tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc và nằm trong Top 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới. Công ty TNHH Korea Việt Nam hiện đang có danh mục hoạt động kinh doanh đa dạng với 3 mảng chính:

• Sản xuất & Xây dựng

• Tài chính

• Dịch vụ & Nghỉ dưỡng

Công ty TNHH Korea Việt Nam có vốn điều lệ là 1.891.140.000.000 đồng (tương đương 102,78 triệu đô la Mỹ) và là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có số vốn điều lệ đứng đầu tại Việt Nam có vốn điều lệ là 1.891.140.000.000 đồng (tương đương 102,78 triệu đô la Mỹ).

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội