GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH KPF Việt Nam nằm trong KCN Đại An mở rộng, TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất bu lông, ...

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô XN2 , KCN Đại An, TT Lai Cách, Cẩm Giàng , Hải Dương

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ