Công ty TNHH Kuang Chang Precision Industry

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH Kuang Chang Precision Industry chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Kuang Chang Precision Industry, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Kuang Chang Precision Industry Tuyển dụng

Nhân viên lập trình CNC

30/04/2020
Bình Dương
Toàn thời gian