CÔNG TY TNHH LONG ĐỨC

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty sản xuất lương thực, thực phẩm !

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội