GIỚI THIỆU CÔNG TY

THÔNG TIN CÔNG TY

Kho 5 (kho Maple Tree), số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ