CÔNG TY TNHH MASKER MEDIA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TNHH MASKER MEDIA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TNHH MASKER MEDIA

Công ty TNHH Masker Media chuyên về thiết kế lập trình website thiết kế 3D cho các loại sản phẩm cũng như bao bì. Chúng tôi đã và đang phát triển thêm về công nghệ để bắt kịp xu hương mới của các cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước.


CÔNG TY TNHH MASKER MEDIA Tuyển dụng