Công ty TNHH Mass Recruitment

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội