Công ty TNHH MetaTech Labs Vietnam

https://www.merlionvc.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Merlion (from Metatech labs) is a Advisory and Investment firm.

With participation of world-class team and global investment expertise, Merlion Venture Capital aims to become the top investment fund in the emerging digital assets economy.

We are dedicated to empower early stage projects to accelerate their growth and shortcut their path to success.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội