CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

(HANOI MECHANICAL COMPANY LIMITED)

Địa chỉ: Số 76, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế: 0100100174

Điện thoại: 02438583488


THÔNG TIN CÔNG TY

Số 76, đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ