Công ty TNHH Một thành viên Công Nghệ Sp One

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

287 ỷ Lan Nguyên Phi, P. Hoà Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội