Công ty TNHH Một Thành Viên Thái Bình Minh

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

SN 58, phố Duy Tân, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội