Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Thu hồi nợ Hải Nam

https://hna-dr.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Thu nợ Hải Nam hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ thu hồi các khoản nợ cho các Ngân hàng, Công ty tài chính, tiến hành các thủ tục xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán Hợp đồng tín dụng theo quy định của pháp luật. 


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

40 A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội