Công ty TNHH MTV Khang Gia Khang (KGK)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Khang Gia Khang (KGK)

Là đối tác của nhiều Tập đoàn CNTT, Tập đoàn Tài Chính hàng đầu trên thế giới, KGK hiện là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực Tư vấn các ứng dụng CNTT trong Quản trị Doanh nghiệp – Các giải pháp Quản trị Doanh nghiệp tổng thể (ERP), Quản lý tổng thể nguồn Nhân lực (HRM) và các giải pháp Tài Chính đặc thù cho các ngành kinh doanh.

Lĩnh vực hoạt động:

• Tư vấn chiến lược và ứng dụng CNTT.

• Cung cấp bản quyền, tư vấn và triển khai Giải pháp quản lý tổng thể nguồn Nhân lực (HRM)

• Tư vấn và triển khai Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp tổng thể (ERP)

• Tư vấn xây dựng và phát triển các giải pháp quản lý đặc thù cho doanh nghiệp.

• Cung cấp giải pháp, gói Tài Chính hiệu quả cho doanh nghiệp.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 9, Nguyễn Đức Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ