Công ty TNHH Nefab Việt Nam

http://nefab.com

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Lot D1-1, Dai Dong Industrial Zone, Hoan Son, TIEN DU, BAC NINH, VIETNAM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội