Công ty TNHH Ngọc Anh

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH Ngọc Anh. 

16 năm hoặc động. 

Nay chúng tôi mở thêm chi nhánh trên địa bàn Đà Nẵng Cần đội ngũ nồng cốt 

Công ty đã đạt 5 sản phẩm vàng hàng VN chất lượng cao. 

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Hải Châu Đà Nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội