CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trước khi đi vào hoạt động và các quy định về bảo vệ môi trường theo Quyết định 33/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND Thành phố Đà Nẵng.

Đào tạo trung cấp

Chi tiết: Đào tạo nghề.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 06 Phước Hòa 2, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ