CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI

nse.edu.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

số 3/8 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền , TP Hải Phòng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội