GIỚI THIỆU CÔNG TY

THT Development Co., Ltd is a wholly foreign owned company invested by Daewoo E&C (Korea). Address: The Central Area of Tay Ho Tay New Town, Xuan Tao, Bac Tu Liem, Hanoi

THÔNG TIN CÔNG TY

Khu nhà mẫu Starlake Gallery

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ