Công ty TNHH Quốc tế Luks (Việt Nam)

huesquare.vn

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

65 Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Huế

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội