Công ty TNHH Samsung Hospitality Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

3
Nhân Viên Visa
Kế Toán Tổng Hợp
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

THÔNG TIN CÔNG TY

17th floor, PVI building, No. 1, Pham Van Bach, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ