Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng ANPHA

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

SAV 3.18 The Sun Avenue 28 Mai Chí Thọ, p. An Phú, tp. Thủ Đức, tp. HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội