CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Established on 14th July, 2016 with 100% foreign investment - the parent company Woosung, INC has 20 years of experience in the distribution of virgin plastic resins.
With the long-term and sustainable development orientation, SD Chemical Vina Company (SDC Vina Co., Ltd) always commits and makes continuous efforts to promote the values that create the quality of the product, to best meet the demand. demand of customers in the plastic industry is not only in Vietnam and internationally

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 33 Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội