Công ty TNHH Smartmeal chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Smartmeal, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Smartmeal

SmartMeal is a mealplan delivery service that focuses on making healthy-eating easy and more accessible in Vietnam. We offer a wide variety of diet plans delivered fresh to our customers. Every meal is tailor-made to provide a nutritionally balanced diet that tastes and feed good. Our meal service is great for those who aim for weight-loss, fitness training or simply a healthier lifestyle.