Công ty TNHH Số 1

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty Bảo trì sửa chữa ô tô, chế tạo, lắp rắp các sản phẩm cơ khí

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Hùng Vương, Phúc yên, Vĩnh Phúc

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội