Công ty TNHH SUNFIBER VIỆT NAM

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

 CÔNG TY TNHH SUNFIBER VIỆT NAM – 100% VỐN ĐÀI LOAN

NGÀNH NGHỀ : Sản xuất Nguyên phụ liệu may mặc như tấm độn, tấm lót, tấm dựng bằng vải và bông; chần gòn từ vải và bông; Sản xuất bộ đồ giường như drap, gối, mền; sản xuất tấm lát phủ sàn như thảm tấm. chăn đệm. thảm lau chân.

CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP, ĐANG ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

LÔ B-1B-CN, KCN BÀU BÀNG, TT. LAI UYÊN, H. BÀU BÀNG, T. BÌNH DƯƠNG

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội