Công ty TNHH SUNFIBER VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH SUNFIBER VIỆT NAM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH SUNFIBER VIỆT NAM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH SUNFIBER VIỆT NAM

 CÔNG TY TNHH SUNFIBER VIỆT NAM – 100% VỐN ĐÀI LOAN

NGÀNH NGHỀ : Sản xuất Nguyên phụ liệu may mặc như tấm độn, tấm lót, tấm dựng bằng vải và bông; chần gòn từ vải và bông; Sản xuất bộ đồ giường như drap, gối, mền; sản xuất tấm lát phủ sàn như thảm tấm. chăn đệm. thảm lau chân.

CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP, ĐANG ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG