Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty TNHH SX TM Phú Hưng Cường Tuyển dụng

Bảo Trì Cơ Khí

26/08/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Trưởng Phòng HCNS

23/08/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Hành Chính Nhân Sự

16/08/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian