CÔNG TY TNHH TAEILVINA

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

NX 2O LOT P KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN II, PHƯỜNG DUY MÌNH, THỊ XÃ DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội